Onderwijs

Onderwijs-professional

Op het moment dat er op school een vacature ontstaat, is het vaak erg lastig om deze direct opgevuld te krijgen en ontstaat er een onderbreking in de continuïteit van de betreffende functie. Op het moment dat er vacatureruimte ontstaat in de functie van de intern begeleider of kwaliteitscoördinator, kan dit leiden tot een verminderde kwaliteit van onderwijs en verhoogt dit de werkdruk voor het gehele team. Zeker als een vacature langdurig open blijft staan, is er meer nodig om de onderwijskwaliteit weer op het juiste niveau te krijgen.
Naast een missend teamlid in de zorg, wordt ook gezien dat er een behoefte aan een verbetertraject ontstaat na bijvoorbeeld een wisseling op directie- en/of bestuursniveau of na een inspectiebezoek waaruit blijkt dat er een verbetertraject nodig is.

Lees meer...

Begeleiding binnen de school

Op het moment dat de intern begeleider versterkt willen worden in de uitvoering van de functie of dat er vanuit directie of bestuur deze vraag ontstaat kan ik daar vanuit mijn ervaring en expertise in het onderwijs in begeleiding in bieden. Ook kan ik de school en de intern begeleider begeleiden in de transitie van intern begeleider naar kwaliteitscoördinator, uitgaande van de huidige beroepsstandaard.

Lees meer...