Onderwijs-professional

Ik geloof sterk in de kracht van educatie en streef voortdurend naar excellentie in het onderwijsproces. Een cruciale schakel in het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs en het optimaliseren van de ondersteuningsstructuur is de intern begeleider.

Als interim intern begeleider/kwaliteitscoördinator speel ik een sleutelrol in het begeleiden van verbetertrajecten en het ondersteunen van de directeur en het lerarenteam. Ik coördineer en begeleid verbetertrajecten op schoolniveau, waarbij het hele team wordt betrokken om de gehele onderwijskwaliteit te verhogen.
Mijn werkzaamheden omvatten onder andere:

Ondersteuning van de leerkrachten / de leercoördinator:
Als interim intern begeleider/kwaliteitscoördinator bied ik ondersteuning aan leerkrachten om hun pedagogische vaardigheden te verbeteren en hen te helpen om te gaan met diverse onderwijsbehoeften in de groep. Daarnaast stimuleer ik leerkrachten om het eigenaarschap over hun eigen klas te nemen en te behouden. Dit doe ik door ze te versterken in hun handelen en in het ondersteunen van hun leerlingen.

Analyseren van gegevens / de trendanalyst: 
Aan de hand van de opbrengsten en gekoppelde interventies, analyseer ik op groeps- en schoolniveau. Daarbij houd ik zicht op de verschillende data, zoals de toetsten, maar ook informatie vanuit gesprekken, observaties, verslagen, etc. 

Ontwikkelen van passende ondersteuning / de zorgregisseur:
Ik versterk de ondersteuningsstructuur. Dat wil zeggen dat ik bijdraag aan de ontwikkeling en implementatie van een effectieve ondersteuningsstructuur op school, zodat alle leerlingen toegang hebben tot passend onderwijs.

Op basis van gegevens en observaties houd ik zicht op de ontwikkeling van de leerlingen en stel ik, samen met de leerkracht, ondersteuningsplannen op voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften om ervoor te zorgen dat alle leerlingen het beste passende onderwijs krijgen waar ze behoefte aan hebben.

Daarnaast werk ik nauw samen met ouders om de communicatie en samenwerking tussen school en thuis te verbeteren, wat essentieel is voor het succes van de leerlingen. Ook stimuleer ik de leerkrachten in het onderhouden van positief oudercontact. 

Als toegewijde en ervaren onderwijsprofessional speel ik een cruciale rol in het versterken van het onderwijssysteem en het waarborgen van de beste kansen voor onze leerlingen. Dankzij mijn inzet kunnen we voortdurende verbeteringen realiseren en streef ik met de school naar het hoogste niveau van onderwijskwaliteit.

Voor een offerte op maat kunt u contact opnemen via Contact