Ontwikkeling

Bij Kijk op Kind wordt begrepen dat elke opvoeder uniek is en dat elke situatie specifieke behoeften met zich meebrengt. Kijk op Kind is hier om je te helpen bij het navigeren door deze uitdagende tijden en om de vertaalslag te maken van de diagnose van je kind naar het onderwijs dat het beste bij hem of haar past.

Zie mijn rol in de begeleiding hierin als een “casemanager”. Ik begeleid jullie in het hele proces, denk actief met jullie mee over mogelijk te nemen stappen en leg contact met betreffende instanties, als dat nodig blijkt te zijn. 

Hoe kan Kijk op Kind helpen?

Individueel Advies en Begeleiding
Kijk op Kind biedt persoonlijk advies en begeleiding op maat, afgestemd op de behoeften van jouw kind en jou als opvoeder. Kijk op Kind luistert naar jouw zorgen en helpt je bij het begrijpen van de diagnose en de mogelijke impact ervan op de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van je kind.

Samenwerking met school en onderwijsinstellingen
Kijk op Kind werkt samen met scholen en onderwijsprofessionals om ervoor te zorgen dat de benodigde ondersteuning en aanpassingen beschikbaar zijn voor jouw kind. Kijk op Kind fungeert als een brug tussen jou en de school om ervoor te zorgen dat de onderwijsomgeving optimaal is afgestemd op de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van jouw kind.

Advies over onderwijsaanpassingen
Vanuit de ruime onderwijservaring biedt Kijk op Kind advies over mogelijke onderwijsaanpassingen en interventies die de leerervaring van jouw kind kunnen verbeteren. Dit kan variëren van individuele leerplannen tot specifieke ondersteuning in de klas.

Empowerment en Ouderbetrokkenheid
Kijk op Kind moedigt ouderbetrokkenheid aan en wil jou als opvoeder stimuleren om een actieve rol te spelen in het onderwijsproces van jouw kind. Samen kunnen we werken aan het creëren van de best mogelijke leeromgeving.

Kijk op Kind is toegewijd aan het ondersteunen van ouders en kinderen in het overwinnen van obstakels en het vinden van de juiste wegen naar succes in het onderwijs. Kijk op Kind begrijpt de uitdagingen waarmee je wordt geconfronteerd, en hiervan uit word je begeleid in een traject vanuit begrip, ondersteuning en groei. Samen zullen we streven naar een positieve toekomst voor jouw kind in het onderwijs.

De werkwijze streeft naar een benadering van het samen begrijpen en ondersteunen van kinderen, waarbij de behoeften van zowel het kind als de opvoeders centraal staan en waarbij samenwerking tussen alle betrokkenen wordt aangemoedigd. Dit helpt bij het creëren van een positieve en stimulerende omgeving voor de groei en ontwikkeling van elk kind. Samen zullen we werken aan het opbouwen van een solide basis voor hun toekomst, vol kansen en mogelijkheden.

De werkwijze van Kijk op Kind omvat een benadering waarbij het begrijpen en ondersteunen van kinderen in hun groei en ontwikkeling centraal staat. 
De belangrijkste onderdelen in de werkwijze van de begeleidingsuren zijn:

Individueel advies en begeleiding
Kijk op Kind begrijpt dat geen twee gezinnen hetzelfde zijn. Daarom biedt Kijk op Kind persoonlijk advies en begeleiding op maat, afgestemd op de unieke behoeften van het betrokken gezin. Of je nu te maken hebt met gedragsproblemen, communicatie-uitdagingen of andere zorgen, Kijk op Kind is er om te luisteren, te begrijpen, oplossingen aan te reiken en daarin te begeleiden. 

Observeren en Luisteren
Het begint met het observeren van kinderen en actief naar hen luisteren. Dit omvat het begrijpen van hun gedrag, behoeften, en interesses. Het doel is om een diepgaand inzicht te krijgen in wie ze zijn. Daarnaast is ook het observeren van de ouders in de interactie met hun kind en het luisteren naar hun zienswijze een belangrijk onderdeel van de begeleiding. 

Samenwerken met Ouders en Opvoeders
Kijk op Kind hecht veel waarde aan samenwerking met ouders, verzorgers en leerkrachten. Door open communicatie kunnen zij hun inzichten delen en gezamenlijk beslissingen nemen die in het belang zijn van het kind.
Kijk op Kind moedigt ouders/verzorgers aan om actieve deelnemers te zijn in het leven van hun kinderen en betrokken te blijven bij hun opvoeding. Kijk op Kind geeft jou de tools en vaardigheden die je nodig hebt om een zelfverzekerde en effectieve opvoeder te zijn.

Opvoedingsadvies
Voor opvoeders biedt Kijk op Kind advies en strategieën voor het omgaan met uitdagingen in de opvoeding. Dit kan gaan over gedragsproblemen, emotionele ontwikkeling, en andere opvoeding gerelateerde zaken.

Ontwikkelingsstimulatie
Kijk op Kind moedigt de ontwikkeling van kinderen op alle gebieden aan, inclusief fysieke, cognitieve, emotionele, en sociale ontwikkeling. Dit kan omvatten hoe ouders en opvoeders spelen, communiceren en leren met kinderen.
Samen met jou werkt Kijk op Kind aan het creëren van een liefdevolle en ondersteunende omgeving waarin jouw kind zich optimaal kan ontwikkelen. Kijk op Kind biedt strategieën om de sfeer thuis te verbeteren en een gezonde band met de kinderen te cultiveren.

Zelfreflectie
Kijk op Kind moedigt zelfreflectie aan bij ouders en opvoeders. Het is belangrijk om te begrijpen hoe hun eigen gedrag en reacties van invloed kunnen zijn op het kind en hoe ze kunnen groeien in hun rol als opvoeder.

Continue Verbetering
De werkwijze is gericht op voortdurende verbetering. Dit omvat het volgen van de vooruitgang van kinderen, het aanpassen van ondersteuningsstrategieën en het blijven leren en evolueren in de benadering van onderwijs, opvoeding en ontwikkeling.
Aan de hand van bovenstaande elementen, gaan wij samen na wat je als ouder/opvoeder zou willen bereiken in een traject bij Kijk op Kind. Samen stellen wij de termijn en de doelen voor het traject vast. Een traject bestaat altijd uit:

  • Een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
  • Een intake, inclusief het opstellen van de doelen
  • De begeleidingsuren, bestaande uit 45 minuten begeleiding en 15 minuten verslaglegging.
  • Een eindverslag met daarin een evaluatie van de gestelde doelen en een eventueel advies. 

Op basis van het kennismakingsgesprek wordt de duur van het begeleidingstraject vastgesteld.