Werkwijze

Hoe gaat Kijk op kind te werk?

Begeleidingstraject
Een begeleidingstraject bestaat altijd uit:

  • Een vrijblijvend (telefonisch) kennismakingsgesprek.
  • Een intake, inclusief het opstellen van de doelen.
  • De begeleidingsuren.
  • Een eindverslag met daarin een evaluatie van de gestelde doelen en een advies.
    Op basis van het kennismakingsgesprek wordt de duur van het traject vastgesteld.
    In het traject wordt gewerkt aan de gestelde doelen, dit gebeurt zo concreet mogelijk en altijd op basis van de behoefte, draagkracht en motivatie van de opvoeders. Kijk voor een overzicht van de verschillende vormen van begeleidingstrajecten en de bijbehorende tarieven op Tarieven

Stap 1:
Kennismaking

Plan via een afspraak in voor een vrijblijvende (telefonische) kennismaking van circa 30 minuten. Tijdens deze kennismaking bespreken wij wat de begeleidingsvraag is en welk traject daar het meest passend voor is.

Stap 2: Intakegesprek

In het intakegesprek gaan we dieper in op de ondersteuningsvraag. We bespreken daarbij wat u als opvoeder graag met het begeleidingstraject wilt bereiken en daar verbinden we concreet haalbare doelen aan. Ook maken we de afspraken voor de momenten van begeleiding.

Stap 3:
Begeleiding

Afhankelijk van het vastgestelde begeleidingstraject, vinden er een X aantal begeleidingsuren plaats.
Deze kunnen zowel overdag als in de avond plaatsvinden en dit kan live bij u thuis of op een andere locatie of online.

Stap 4:
Eindverslag

Aan het einde van het begeleidingstraject wordt er een eindverslag geschreven. Hierin staan de doelen, de voortgang en de evaluatie van het traject beschreven. Tot slot wordt er een conclusie voorzien van eventuele adviezen beschreven.